Marion Liberloo

Marion haar persoonlijke zoektocht heeft haar geleid naar haar ambitie en passie: mensen in verbinding brengen met zichzelf en elkaar dankzij de kracht van paarden.

Marion is een inspirerende coach die met een liefdevolle aanpak de essentie en de hete hangijzers weet vast te pakken. Haar gedrevenheid, geduld en capaciteit om oordeelloos te kijken creëert een veilige bedding waarin mensen zichzelf durven te tonen en zijn. 

In 2013 richtte ze haar bedrijf Pionears op waarin ze als gecertificeerd coach en procesbegeleider veranderingen faciliteert. Marion ontwikkelde tijdens haar internationale onderzoekscarrière als doctor in de biologie een scherpe analytische geest en een helder observatievermogen. Haar grote liefde voor de natuur en het milieu hebben haar altijd aangespoord om verder te  kijken dan ‘het gewone’. 

Tijdens het toppunt van haar academische carrière als post-doc in Australië werd het haar duidelijk dat het niet enkel de skills en brains zijn die belangrijk zijn in een job. Het welzijn op het werk en het functioneren binnen een team zijn even essentieel  om hierin te kunnen excelleren. Elk probleem (zowel persoonlijk als in een team of organisatie) is een oplossing voor een dieper liggende systemische dynamiek. 

In haar werk brengt Marion mensen en paarden samen in een natuurlijke omgeving, waarin vertrouwen kan groeien door ruimte te laten voor (h)erkenning. Voortbouwend op haar diepgaande ervaring als doctor in de biologie, begeleidt ze organisaties om hun volledige potentieel aan te boren door hun natuur te volgen.  Marion heeft een uitstekende ervaring in succesvolle trainingen, projectmanagement en (internationale) wetenschappelijke toppublicaties alsook verschillende internationale werkervaringen.


Verwacht je aan een warme confrontatie waarin je zal ervaren welke wijsheid er schuilt in jouw innerlijke kudde.